คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต้โยต้า ธุรกิจพัฒ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต้โยต้า ธุรกิจพัฒน์  ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

13 กันยายน 60 10:08:58