คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

นายสุนทร นาชัยโชติ พร้อมด้วย นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ ศพก.อำเภอแวงใหญ่ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 20:35:10