คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เรื่องการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 จากพายุเซินกา

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 จากพายุเซินกา โดยมีนายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย  นายอำเภอแวงใหญ่เป็นป็นประธาน

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 20:31:20