คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ โดยมีสมาชิกทั้ง 6 กลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดทำบัญชีของกลุ่มต่อไป

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 13:04:17