คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบรถแทรคเตอร์การเกษตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มิถุยายน 2560 เวลา 8.00 น นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลใหม่นาเพียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลโนนทอง ร่วมพิธีรับมอบรถแทรคเตอร์การเกษตร ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

รับมอบที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่  เวลา 16.00 น.

 

27 มิถุนายน 60 08:15:31