คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

28 เมษายน 2560

เวลา 9.00 น. นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่  จัดทำเวทีประชาคม คณะกรรมการนาแปลงใหญ่ ตำบลโนนทอง ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ฯ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมเสนอขอสินเชื่อแปลงใหญ่กับ ธกส. ในการนี้ ผจก. ธกส. สาขาแวงใหญ่ (นายวิชัย พลเยี่ยม) ได้เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ด้วย
เวลา 13.30  น  ได้จัดทำเวทีประชาคม คณะกรรมการนาแปลงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ฯ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมเสนอขอสินเชื่อแปลงใหญ่กับ ธกส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 พฤษภาคม 60 09:34:17