คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่  เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มปลูกพริก ตำบลโนนสะอาด
และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนแดง  ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

27 เมษายน 60 12:12:11