คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 เมษายน 2560

นายสุนทร  นาชัยโชติ  เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมออกงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาโพธิ์ ต. โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เวลา 09.00 น. โดยมีนายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการร่วมออกให้บริการประชาชน

 

 

 

 

 

 

27 เมษายน 60 12:12:32