คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

17 พฤษภาคม 2559 มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2558 ณ หน้าที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร อำเภอแวงใหญ่ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2558 ณ หน้าที่ทำการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โดยนายสุรศักดิ์  ทองณรงค์ นายอำเภอแวงใหญ่เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีในการมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3223 ราย พื้นที่เสียหาย 27,438 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 30,538,494 บาท  โดยมีเกษตรกรตำบลแวงใหญ่ และตำบลคอนฉิม เป็นตัวแทนเกษตรกรอำเภอแวงใหญ่ รับมอบเงินชดเชยค่าเสียหายในครั้งนี้

23 พฤษภาคม 59 20:33:11