คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงเเพะเนื้อเพื่อจำหน่

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ โดยเลือกประธานและคณะกรรมการ โครงการเลี้ยงเเพะเนื้อเพื่อจำหน่าย มีสมาชิก 91 คน งบประมาณ 300,000 บาท โดยกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแวงพัฒนา ชุมชนตำบลแวงใหญ่

 

 

 

 

21 กันยายน 61 11:06:07