คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

25 กรกฎาคม 61 18:30:41