คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยใน ณ เจดีย์ศรีแวงใหญ่

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมอาสาทำความดีด้วยใจ ณ เจดีย์ศรีแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัขอนแก่น

 

25 กรกฎาคม 61 18:28:19