คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปีที่ 1 จำนวน 11 กลุ่ม 230 ราย โดยศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

25 กรกฎาคม 61 18:28:30