คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัย ด้านจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายสุนทร  นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัย ด้านจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 ณ จุดตรวจตำบลโนนสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 เมษายน 61 10:08:24