คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโคกสว่าง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร  นาชัยโชติ  เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโคกสว่าง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

11 เมษายน 61 10:42:09