คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอแวงใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย เนื่องในโอกาสเทศการสงกรานต์  ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

11 เมษายน 61 10:38:16