คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านป่าไม้งาม ม.8 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 บ้านป่าไม้งาม ม.8 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ณ ศาลาวัดป่าไม้งาม มีผู้เข้าร่วม 76 คน

 

 

 

10 เมษายน 61 16:43:44