คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปรับภูมิทัศน์โดยการลอกสระน้ำข้างสำนักงานเกษตร

วันที่ 26 มกราคม 2561  เวลา 15.53 น. หลังจากจังหวัดมาติดตามนิเทศงาน  โดยนางนิศานาถ คำกุณา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นางสุภัคชญา สัตนาโค นางอรวรรณ ภักดีไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ โดยการลอกสระน้ำข้างสำนักงานเกษตร

 

 

 

29 มกราคม 61 11:28:19