คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางโสมฉาย จุ่นหัวโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จำนวน 38 ราย  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ, จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล, IFPP

 

 

 

29 มกราคม 61 11:28:46