คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชน โครงการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

25 มกราคม 2561 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย น.ส. ณัฐชานันท์ ผาสุข นายกิตติพงษ์ กาจู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.สุภาภรณ์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ จัดทำเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จำนวน 80 ราย  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านดอนหัน หมู่ 3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ, จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล, IFPP โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมจัดเวทีในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 11:14:44