คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

24 มกราคม 2561 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ  ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จัดทำเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านโนนทองใต้ หมู่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ, จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล, IFPP โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมจัดเวทีในครั้งนี้ด้วย

 

29 มกราคม 61 11:07:11