คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับสมัครผลผลิตการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ของดีเเวงใหญ่

23 มกราคม 2561 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ รับสมัครผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เพื่อประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ข้าวเหนียว กข.6 กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวหอม ใน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่  ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ไหว้พระธาตุเจดีย์ของดีเเวงใหญ่   ในวันที่  23 – 25 มกราคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 10:34:08