คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจแปลงนาที่ได้รับการระบาดของเพลี้ยกระโดด

นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอุดม ราศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด มาตรวจแปลงนาที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดด ณ ม.1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่  ร่วมลงพื้นที่ และได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาเพลี้ยกระโดด

 

 

 

 

 

 

13 กันยายน 60 13:40:50