คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาคี มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเกษตรเข้าร่วมโครงการ 80 ราย 

 

 


 

13 กันยายน 60 10:13:18