คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจแปลงนาที่ได้รับการระบาดของเพลี้ยกระโดด

13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจแปลงนาที่ได้รับปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดด...

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

12 กันยายน 2560 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต้โยต้า ธุรกิจพัฒ

11 กันยายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต้โยต้า ธุรกิจพัฒน์ ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉ...

ติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มูลค่าการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี2560

7 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มูลค่าการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี2560...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) กิจกรรมจัดเว...

ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เรื่องการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 จากพายุเซินกา

15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เรื่องการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 จากพายุเซินกา...

นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะ

15 สิงหาคม 2560 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานแก...

จัดการประชุมชี้แจง เรื่องการรายงานและการขอรับความช่วยเหลือเกษดรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา

5 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดการประชุมชี้แจง เรื่องการรายงานและการขอรับความช่วยเหลือเกษดรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...