คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

14 ธันวาคม 2561จัดการประชุมศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองกระรอก/เมืองทอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...

ประชุมคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวตำบลโนนทอง

12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวตำบลโนนทอง...

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

7 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่...

ร่วมเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจำบ่อธารากาชาด

6 ธันวาคม 2561 งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561...

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด

5 ธันวาคม 2561 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...

ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวตามโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาคเอกชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว O

21 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวตามโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาคเอกชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น...

ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ นายคะนึง เจริญไชย

15 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ นายคะนึง เจริญไชย...

ต้อนรับคณะสื่อมวลชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

13 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะสื่อมวลชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

ทอดกฐินอำเภอแวงใหญ่ ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

8 พฤศจิกายน 2561 ทอดกฐินอำเภอแวงใหญ่ ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...

สุ่มวัดผลผลิตข้าวของเกษตรกรและคัดเลือกข้าวเพื่อเตรียมส่งประกวด

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สุ่มวัดผลผลิตข้าวของเกษตรกรและคัดเลือกข้าวเพื่อเตรียมส่งประกวด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น...