คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอ

25 ตุลาคม 2561 จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดข...

จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล

20 ตุลาคม 2561 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ณ ศาลาประชาคมห...

จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล

16 ตุลาคม 2561 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา...

ติดตามนาข้าวเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ม.1-ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

15 ตุลาคม 2561 ติดตามนาข้าวเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ม.1-ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร

13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่...

เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนสะอา

11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนสะอาด โครงการเพาะเห็ดนางฟ...

เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าใ...

เยี่ยม ศพก.เครือข่ายตำบลคอนฉิม ณ บ้านดงบัง ม.4 ต.คอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. เยี่ยม ศพก.เครือข่ายตำบลคอนฉิม ณ บ้านดงบัง ม.4 ต.คอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...

เยี่ยมเยี่ยนและพบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. เยี่ยมเยี่ยนและพบปะเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอน...