คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562

24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ...

ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น

24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ณ หอประชุม...

ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปี 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สา

21 กันยายน 2562 นายปรีชา รักษาพงศ์ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บ...

ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการนายอำเภอแวงใหญ่

19 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการนายอำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

อบรมและสอบการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

18 กันยายน 2562 อบรมและสอบการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ สำนักงานเ...

อบรมเกษตรกรการใช้สารเคมี 3 ชนิด ด้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

17 กันยายน 2562 อบรมเกษตรกรการใช้สารเคมี 3 ชนิด ด้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ สำนักงานเก...

ร่วมงานเลี้ยงส่งนายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแวงใหญ่

16 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงส่งนายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแ...

อบรมและสอบการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

13 กันยายน 2562 อบรมและทดสอบการใช้สารเคมี 3 ชนิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่