คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

 

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบ

21 กรกฎาคม 2560 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเกษตรกร ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลกา...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ

20 กรกฎาคม 2560 พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื...

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงา...

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมแปลงพ...

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้การอบรมการจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตา...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2560

18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเ...

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

28 มิถุนายน 2560 อำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่ง...

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวัน...

more...

more...