คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

14 ธันวาคม 2561จัดการประชุมศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองกระรอก/เมืองทอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลแว...

ประชุมคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวตำบลโนนทอง

12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวตำบลโนนทอง...

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

7 ธันวาคม 2561 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่...

ร่วมเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจำบ่อธารากาชาด

6 ธันวาคม 2561 งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561...

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด

5 ธันวาคม 2561 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพ...

ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวตามโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาคเอกชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว O

21 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวตามโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาคเอกชนโครงกา...

ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ นายคะนึง เจริญไชย

15 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับนายอำเภอแวงใหญ่ นายคะนึง เจริญไชย...

ต้อนรับคณะสื่อมวลชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

13 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะสื่อมวลชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่ง...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่