คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอ

25 ตุลาคม 2561 จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอแวงใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช

23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ...

จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล

20 ตุลาคม 2561 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนก...

จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเล

16 ตุลาคม 2561 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนก...

ติดตามนาข้าวเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ม.1-ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

15 ตุลาคม 2561 ติดตามนาข้าวเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ม.1-ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร

13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม...

เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนสะอา

11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เก...

เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนตำบลโนนทอง

4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่