popup

คู่มือสำหรับประชาชน

งานเด่นอำเภอแวงใหญ่

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

ข่าวสารและกิจกรรม

27 เมษายน 2560

นายสุนทร นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการศู...

24 เมษายน 2560

เวลา 14 .00 น นางสุนิสา ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรสินค้าเกษตร เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษต...

20 เมษายน 2560

นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการ...

19 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ เยี...

19 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นักวิชาการส่ง...

19 เมษายน 2560

เวลา 09.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร...

18 เมษายน 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ออกติดตามงานโครง...

18 เมษายน 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560...

more...

more...