คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่


ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 

 

  • โทรศัพท์ : 043-496-058
  • โทรสาร : 043-496-058
  • อีเมล์ : kk_waengyai@doae.go.th 

 

 Contact Us   

=>