คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

รวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฎิหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน

15 เมษายน 2564 รวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฎิหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และด่านชุมชน อำเภอแวงใหญ...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564

13 เมษายน 2564 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 อำเภอแวง...

ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี2564

12 เมษายน 2564 ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศการสงกรานต์ ปี2564 อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564

7 เมษายน 2564 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

5 เมษายน 2564 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จ...

ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้อ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

25 มีนาคม 2564 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศพก.เครือข่าย...

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stope Service

21 มีนาคม 2564 จัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stope Service ณ ศดปช.ตำบลแวงใ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่