คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

ข่าวสารและกิจกรรม

รับคณะศึกษาดูงานจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

17 พฤศจิกายน 2560 รับคณะศึกษาดูงานจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสิ...

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน บุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีแวงใหญ่ประจำปี 2561

16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน บุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีแวงใหญ่ประจำปี 2561 ...

สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ นาแปลงใหญ่บ้านบะแค ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ นาแปลงใหญ่บ้านบะแค ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่...

จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ก.ช.ภ.อ.แวงใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. อำเภอแวงใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเ...

จัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอแวงใหญ่

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอำเภอแวง...

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่

7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเก...

ติดตามกองทุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ติดตามกองทุนโครงการ 9101 ตามร...

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและตรวจพื้นที่น้ำท่วม ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและตรวจพื...

more...

more...