คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ...

คัดเลือกประธานสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ

18 กุมภาพันธ์ 2564 คัดเลือกประธานสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

16 กุมภาพันธ์ 2564 บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้มาบริจาคโลหิต จำ...

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง (ใบไม้ทองคำ) ครั้งที่ 4

12 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง (ใบไม้ทองคำ) ครั้งที่ 4 ณ บ้านช...

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง (ใบไม้ทองคำ) เพื่อลดการเผาและปัญหาฝุ่น PM 2.5

10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้แห้ง (ใบไม้ทองคำ) เพื่อลดการเผาและปัญ...

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

9 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำกา...

ชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการตามประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ (ฉบับที่ 26)

21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการตามประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่