คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

 

ข่าวสารและกิจกรรม

3 พฤษภาคม 2560

นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ให้การต้อนรับนา...

28 เมษายน 2560

เวลา 09.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมก...

27 เมษายน 2560

นายสุนทร นาไชยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดอบรมโครงการศู...

24 เมษายน 2560

เวลา 14 .00 น นางสุนิสา ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรสินค้าเกษตร เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษต...

20 เมษายน 2560

นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย นายอำเภอแวงใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการ...

19 เมษายน 2560

เวลา 13.00 น นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ เยี...

19 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชานันท์ ผาสุข นักวิชาการส่ง...

19 เมษายน 2560

เวลา 09.00 น. นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร...

more...

more...