คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจแปลงนาที่ได้รับการระบาดของเพลี้ยกระโดด

13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจแปลงนาที่ได้รับปัญหาการระบาดของเพลี้ยก...

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

12 กันยายน 2560 นายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงก...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต้โยต้า ธุรกิจพัฒ

11 กันยายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการโต...

ติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มูลค่าการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี2560

7 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ติดตามงานโครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มูลค่าการผลิตข้าวหอมมะ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 2

23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

16 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเ...

ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เรื่องการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี2560 จากพายุเซินกา

15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เรื่องการพิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปร...

นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคให้ข้อเสนอแนะ

15 สิงหาคม 2560 นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ติดตามนิเทศงานสอบถามปัญหาอุปสรรคใ...

more...

more...