คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมคลิปข่าวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ  คลิกเลย

ข่าวสารและกิจกรรม

ปรับภูมิทัศน์โดยการลอกสระน้ำข้างสำนักงานเกษตร

26 มกราคม 2561 เวลา 15.53 น. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายสุนทร นาชัยโชติ เกษตรอำเภอแวงใหญ่ พร้...

รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ...

จัดเวทีชุมชน โครงการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

25 มกราคม 2561 จัดเวทีชุมชน โครงการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำก...

อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

24 มกราคม 2561 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ศพก.เครือข่ายบ้านดงบัง ต...

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

24 มกราคม 2561 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านโนนทอ...

ตัดสินผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ปี2561

24 มกราคม 2561 ตัดสินผลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ปี2561...

รับสมัครผลผลิตการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ไหว้พระธาตุเจดีย์ของดีเเวงใหญ่

23 มกราคม 2561 รับสมัครผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เพื่อประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าว...

more...

more...