คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิก...

รับมอบผ้าหมจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว

18 พฤศจิกายน 2563 รับมอบผ้าหมจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ณ ...

บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

17 พฤศจิกายน 2563 บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

จิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

15 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ " ร่วมกันทำความส...

จิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "

14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาส...

รับมอบเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รับมอบเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น " รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแ...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...

ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563 ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่