คู่มือสำหรับประชาชน

งานศูนย์เรียนรู้ฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. มอบปัจจัยการผลิตแปลงสาธิตโครงการนาแปลงใหญ่ ณ แปลงใหญ่ดงบัง ตำบลคอนฉิม ...

ร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยใน ณ เจดีย์ศรีแวงใหญ่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ...

ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่

25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดข...

ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

22 กรกฎาคม 2561 ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ม.9 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น...

อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์

21 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค...

อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์

21 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค...

อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร

19 กรกฎาคม 2561 ชุมชนตำบลแวงใหญ่ อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนา...

เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เกษตรผสมผสาน นายประสิทธิ์ จันปาน เกษตรกร ม.3 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่

19 กรกฏาคม 2561 เยี่ยมเกษตรกรนายประสิทธิ์ จันปาน ม.3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่