คู่มือสำหรับประชาชน

งานโครงการฯ

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวโครงการ (Kick off) ตามโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank)

20 พฤษภาคม 2563 นายอำเภอแวงใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick off) ตามโค...

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่

19 พฤษภาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกรับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแว...

กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

18 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ช่วยกันสร้างบ้านให...

กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

17 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา "เรา ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ทำการซ่อมแซมบ้านเร...

ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเห

13 พฤษภาคม 2563 นายอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและให้กำลังใจพร้อมมอ...

ฝ่ายปกครองตำบลแวงใหญ่ เดินทางไปรับถุงยังชีพ จำนวน 401 ถุง ได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไทย

12 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายปกครองตำบลแวงใหญ่ เดินทางไปรับถุงยังชีพ จำนวน 401 ถุง ได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไ...

อำเภอแวงใหญ่เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่

7 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. อำเภอแวงใหญ่เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหา...

นายอำเภอแวงใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)

5 พฤษภาคม 2563 นายอำเภอแวงใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่